Số người truy cập
5942245

Phân hệ Quản lý Chứng chỉ 

1. Giáo dục Thể chất (GDTC).

2. Giáo dục Quốc phòng (GDQP).

3. Đào tạo Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (CCNVSP) và các chứng chỉ ngắn hạn khác.

I. chứng chỉ Giáo dục Thể chất:

a. Quản lý Hồ sơ sinh viên.

b. Danh mục học phần; Danh mục các lớp; Khung chương trình môn học của lớp

c. Quản lý học tập sinh viên:

  1.       In danh sách lớp;

  2.       In danh sách thi (thi lần 1, lần 2, ...);

  3.       Nhập điểm cho sinh viên;

  4.       In điểm theo kỳ;

  5.       Lọc điểm sinh viên nợ;

  6.       Sinh viên chuyển lớp;

  7.       In bảng điểm tổng hợp;

  8.       Xét cấp chứng chỉ GDTC;

  9.       In danh sách sinh viên được Miễn môn GDTC;

  10.      In danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC (không tính sinh viên được Miễn);

  11.   In bảng điểm cho từng sinh viên;

  12.   In chứng chỉ GDTC;

  13.   Khóa sổ điểm;

  14.   Khóa khung chương trình môn học của lớp;

  15.   Theo dõi học phí của sinh viên.

  16. Liên kết dữ liệu sinh viên đạt GDTC (được cấp chứng chỉ GDTC và Miễn GDTC) với bảng xét điều kiện tốt nghiệp chính khóa.

II. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

a. Hồ sơ sinh viên.

b. Danh mục học phần; Danh mục các lớp; Khung chương trình môn học của lớp.

c. Quản lý học tập sinh viên:

  1.      In danh sách lớp;

  2.      In danh sách thi (thi lần 1, lần 2, ...);

  3.      Nhập điểm cho sinh viên;

  4.      In điểm theo kỳ;

  5.      Lọc điểm sinh viên nợ;

  6.      Sinh viên chuyển lớp;

  7.      In bảng điểm tổng hợp;

  8.      Xét cấp chứng chỉ GDQP;

  9.      In danh sách sinh viên được Miễn môn GDQP;

  10.     In danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP (không tính sinh viên được Miễn);

  11.  In bảng điểm cho từng sinh viên;

  12.  In chứng chỉ GDQP;

  13.  Khóa sổ điểm;

  14.  Khóa khung chương trình môn học của lớp;

  15.  Theo dõi học phí của sinh viên.

  16. Liên kết dữ liệu sinh viên đạt GDQP (được cấp chứng chỉ GDQP và Miễn GDQP) với bảng xét điều kiện tốt nghiệp chính khóa.

d. Cách tính điểm môn GDQP: Được tính theo thang điểm 10. Điểm trung bình chung từ 5 trở lên thì được cấp chứng chỉ (đạt).

III. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm và các chứng chỉ ngắn hạn khác

1. Hồ sơ sinh viên trong và ngoài trường.

2. Danh mục học phần; Danh mục các lớp; Khung chương trình môn học của lớp

3. Quản lý các thông tin như chứng chỉ GDTC,GDQP.

4. Đăng ký học chứng chỉ online, tra cứu kết quả online.

 

 

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH - TMDV CHÍP CHÍP
Trụ sở:  4/1A Lê Đình Quản - Quận 2 - TpHCM
Điện thoại: (08)37423 551
Hotline:
0982 362606 (Mobile/zalo/viber)
Skype: ChipChipSoft
Email:Chipchipsoft@yahoo.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/chipchipsoftcom

Đại lý phân phối:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG THẾ HỆ MỚI

Địa chỉ: P303-P4: Làng QT Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 084 22 00 4321