Công ty TNHH - GPCN Chíp Chíp

 • Về công ty Chipchipsoft

          Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Chíp Chíp (Chip Chip Service - Trading Co.,ltd tên viết tắt là ChipChipSoft co.,ltd) được thành lập vào năm 2008 bởi những người tâm huyết với ngành công nghệ thông tin và đặc biệt là ngành công nghệ phần mềm. Công ty Chíp Chíp ra đời trong bối cảnh đất nước vừa gia nhập tổ chức WTO, xã hội đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ ở tất cả các ngành - nghề. Chúng tôi ý thức được rằng, công nghệ thông tin là một phần tất yếu trong sự hội nhập đó.

          Công ty Chíp Chíp là doanh nghiệp chuyên gia công phần mềm máy vi tính, mua bán máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp một phần công sức của mình vào sự phát triển của Quí doanh nghiệp nói riêng và sự phồn thịnh của đất nước nói chung.

 • Chiến Lược - Nhiệm Vụ của Công ty

          Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một trong những Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực gia công phần mềm tại Việt Nam, qua việc chúng tôi phải nỗ lực không ngừng để làm tăng giá trị của Công ty với khách hàng, nhân viên, cổ đông cũng như cộng đồng. Luôn nỗ lực để thoả mãn nhu cầu của khách hàng, bằng với, tốt hơn, tốt nhất so với đối thủ cạnh tranh. Tạo điều kiện làm việc tốt, tăng cường công tác giáo dục và đào tạo, khuyến khích các nhân viên trở thành những công dân tích cực, có trách nhiệm để vận dụng tốt các nguồn lực của công ty, tăng chất lượng dịch vụ cho các khách hàng, cho chính nhân viên và công chúng nói chung.

 • Tôn Chỉ về Khách hàng

  1. Với Công ty TNHH - GPCN Chíp Chíp, khách hàng là người đánh giá trung thực và khách quan nhất về các sản phẩm phần mềm nói chung, do vậy việc thỏa mãn một cách tốt nhất các nhu cầu về phần mềm để phục vụ sản xuất kinh doanh của họ là tiêu thức được đặt ra hàng đầu với chúng tôi.

  2. Khách hàng không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi mà chính chúng tôi phụ thuộc vào họ. Chính Khách hàng là cái đích khiến chúng tôi không ngừng phấn đấu để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

  3. Khách hàng là người mang tới cho chúng tôi nhu cầu và nhiệm vụ của chúng tôi là phải xử lý nhu cầu đó như thế nào để có lợi cho khách hàng và cho chính chúng tôi.

  4. Các cấp lãnh đạo, quản lý, nhân viên phải đối xử với nhau như là đối xử với khách hàng.

 • Văn hoá Công ty

          Sau thời gian hoạt động và xây dựng văn hoá Công ty, Chíp Chíp đã hình thành được nét văn hoá đặc trưng riêng đó chính là nét văn hoá mang tính “chia sẻ” làm trung tâm cho mọi hoạt động và nó thể hiện qua một số nét cơ bản sau:

  1. Các thành viên trong Chíp Chíp cùng nhau “chia sẻ niềm tin và sự tín nhiệm”. Cấp trên liên tục gia tăng việc uỷ quyền, gia tăng trách nhiệm, gia tăng quyền hạn,… thông qua việc phân công phù hợp với công việc được giao để mọi thành viên trong Công ty có đủ quyền hạn quyết định sự thành công trong công việc của mình.

  2. Các thành viên trong Chíp Chíp cùng nhau “ chia sẻ quyền lợi”. Các chính sách, chế độ khen thưởng, …và các phúc lợi xã hội khác được xây dựng theo nguyên tắc khuyến khích sự “không ngừng tiến thủ của các thành viên” một cách khoa học, công bằng và công khai, theo các mục tiêu cụ thể có thể lượng hoá được để mọi thành viên trong Công ty có thể định hướng được sự thăng tiến trong công việc cũng như tự tính được chính xác mức thu nhập theo cống hiến của mình trong Công ty.

  3. Các thành viên trong Chíp Chíp cùng nhau chia sẻ “Niềm tự hào”. Các thành viên cùng nhau chia sẻ sự thành công của Công ty cũng như những thành tích của cá nhân…trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

  4. Lãnh đạo, cấp trên đối xử với nhân viên của mình một cách công bằng, tôn trọng, cởi mở và chân thật.

  5. Nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng, định kỳ sàng lọc để có đội ngũ cán bộ, nhân viên phù hợp, tích cực công tác, luôn đặt công tác dịch vụ khách hàng lên trên hết, tích cực vươn lên trong sự nghiệp,… Lấy chất lượng dịch vụ khách hàng làm trung tâm.

          Mục tiêu xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Xây dựng được nét văn hoá đặc trưng của Công ty thành một trong những giá trị cốt lõi quan trọng nhất có ưu thế cạnh tranh và làm kim chỉ nam cho mọi quyết định

ccsTrainPro_web
Cổng thông tin điện tử Tín chỉ
ccsTrain_web
Cổng thông tin điện tử Niên chế
Xét tuyển
Cổng thông tin xét tuyển online
Moodle
Thi trắc nghiệm online Moodle
VNPAY
Kết nối thanh toán online VNPAY
Khảo sát
Khảo sát sinh viên - giảng viên
Học Phí
Phần mềm quản lý học phí
Help-ccsTrainPro
Hướng dẫn sử dụng ccsTrainPro