Quản lý Đào tạo trực tuyến

Module đào tạo trực tuyến E-Learning Module đào tạo trực tuyến E-Learning Module đào tạo trực tuyến E-Learning Module đào tạo trực tuyến E-Learning Module đào tạo trực tuyến E-Learning
 • Giới thiệu:

      Module quản lý đào tạo trực tuyến được tích hợp với phần mềm quản lý đào tạo ccsTrain và ccsTranPro. Mục đích giúp giảng viên quản lý buổi dạy của mình trên internet.

       Giúp giảng viên quản lý danh sách lớp, cập nhật nội dung bài giảng, điểm danh, giao bài tập, thu bài, nhận báo cáo thực tập và phản hồi báo cáo, tương tác với sinh viên theo từng buổi giảng, nhập nhận xét buổi học, giao link học trực tuyến, ... Tất cả các buổi giảng của giáo viên cho từng lớp điều được lưu lại và in sổ lên lớp vào cuối học kỳ.

       để dàng tìm kiếm và truy vấn một buổi học, đây là tài liệu minh chứng đầy đủ cho những đợt kiểm tra.

      Module có thể áp dụng cho cả hình thức dạy ONLINE (Trực tuyến) hoặc OFFLINE (Trực tiếp), gồm những chức năng chính sau:

  1.  Module Giảng viên:

    -   Quản lý lịch dạy của giảng viên: Nếu lịch dạy của giảng viên đã được PĐT hoặc Khoa nhập vào phần mềm, giảng viên chỉ cần tra cứu và dạy theo đúng lịch. Nếu lịch dạy chưa được nhập vào phần mềm, Giáo viên có thể tự nhập lịch dạy của mình.

    -   Nhập bài giảng và chọn bài giảng cho buổi dạy

    -   Gửi nội dung giảng dạy cho sinh viên nếu dạy Online, gửi link google Meet hoặc zoom, tài liệu bài tập...

    -   nhận bài tập của sinh viên nộp, tham gia diễn đàn môn học với sinh viên, Nhận báo cáo thực tập và phản hồi báo cáo cho sinh viên...

    -   Điểm danh: Đối với dạy online, Sinh viên tự điểm danh nếu có tham gia học online tại thời điểm giảng viên bật chế độ điểm danh (Có hẹn giờ), Đối với dạy Offline giáo viên có thể chọn những sinh viên vắng đề lưu.

 • 2.   Module sinh viên

    -    Xem lịch học từng tuần

    -    Vào lớp để xem những thông tin giảng viên đã gửi.

    -   Down tài liệu, bài tập.

    -   Nộp bài tập, nộp báo cáo thực tập, gửi thông điệp, tham gia diễn đàn môn học với Giảng viên và những bạn cùng lớp.

    -   Sinh viên tự điểm danh sự có mặt của mình khi tham gia học online.

 • 3. Module Quản trị

    -    Quản lý dễ dàng theo dõi được quá trình giảng dạy và điểm danh của từng giảng viên đối lớp từ lớp, từng môn.

    -   Giúp quản sinh quản lý tốt việc lên lớp, giảng dạy của giảng viên theo thời khóa biểu.


  Tham khảo thêm module Quản lý thời khóa biểu theo tuần (module Quản lý Thời khóa biểu theo tuần)