Phần mềm quản lý Ký túc xá

Phần mềm quản lý Ký túc xá Phần mềm quản lý Ký túc xá

  Qua một thời gian dài làm việc với các trường ĐH, CĐ, TCCN trên cả nước về các phần mềm quản lý, công ty nhận thấy nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý ngày càng cao trong mọi lĩnh vực trong đó có việc quản lý ký túc xá. Với số lượng sinh viên ra vào ký túc xá ngày càng đông, trang thiết bị phòng ngày càng phong phú và hiện đại, việc quản lý thủ công trở nên khó khăn với yêu cầu hiện tại (yêu cầu nhanh, chính xác). Để đáp ứng nhu cầu thực tế đó, công ty chúng tôi cho ra đời sản phẩm phần mềm quản lý ký túc xá ccs@KTX nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý tại các ký túc xá trong công việc quản lý của mình.

  Các chức năng chính

 • 1. Quản lý phòng:

  - Loại phòng, số phòng, số chổ.

  - Thiết bị trong phòng.

  - Tình trạng sử dụng (hư hỏng, sửa chữa).

 • 2. Xem và Lấy thông tin sinh viên nội trú từ phòng đào tạo:

  - Xem khoa, ngành, khóa, lớp dựa theo mô hình tổ chức của phần mềm đào tạo.

  - Xem danh sách sinh viên từng lớp và chuyển sinh viên nội trú vào ký túc xá.

  - Xét duyệt danh sách thực tế.

 • 3. Tạo hệ thống tổ chức để quản lý sinh viên

  - Thêm mới khoa.

  - Thêm mới ngành trong khoa.

  - Thêm lớp trong ngành.

 • 4. Xếp phòng ở cho sinh viên.

  - Xếp phòng thủ công: Chọn phòng cho từng sinh viên cụ thể

  - Xếp phòng tự động theo nguyên tắc: Lắp đầy các phòng theo khu, theo thứ tự phòng, theo giới tính.

 • 5. Quản lý lưu trú tại phòng.

  - Sơ đồ phòng (Quản lý thông tin từng giường, hình ảnh sinh viên)

  - Quản lý danh sách sinh viên trong từng phòng (thông tin cá nhân, thông tin vào ra ký túc xá, các khoản thu)

  - Quản lý thông tin điện nước trong (Chỉ số điện, nước sử dụng, tiền thanh toán theo tháng, còn nợ)

  - Quản lý các khoản thu của sinh viên trong phòng.

  - Quản lý thông tin về thiết bị trong phòng.

 • 6. Quản lý thu tiền phòng và các khoản thu khác

  - Lập phiếu thu tiền phòng (thu một lần hoặc thu từng đợt)

  - Thu các khoản phí khác.

 • 7. Quản lý điện nước

  - Cập nhật chỉ số điện, nước.

  - Tính tiền điện nước trong tháng theo nhiều mức (Số được miễn phí, số tính tiền trong định mức, số vượt định mức).

  - In phiếu báo sử dụng điện nước theo tháng.

  - Lập phiếu thu tiền điện nước theo tháng (có thể nộp một lần hoặc nhiều lần)

  - Báo cáo số tiền đã nộp và số tiền còn nợ của từng phòng.

 • 8. Báo cáo - thống kê.

  - Thống kê tài chính.

  - Báo cáo nợ tiền phòng và các khoản khác.

  - Báo cáo thiết bị trong phòng (số lượng, tình trạng)