Đăng ký xét tuyển online

Đăng ký xét tuyển online Đăng ký xét tuyển online
 • Giới thiệu tính năng chính

  - Tổ chức cho học viên và cán bộ tuyển sinh đăng ký xét tuyển trên môi trường internet trên giao diện PC, Laptop, Taplet, Smartphone

  - Dữ liệu được liên kết trực tiếp với phần mềm tuyển sinh, lấy ngành, khóa xét tuyển từ phần mềm tuyển sinh và dữ liệu tuyển sinh được lưu trực tiếp vào data phần mềm tuyển sinh không cần công cụ trung gian.

  - Dữ liệu tại trang này đưa trực tiếp vào phần mềm quản lý đào tạo ccsTrain nếu sinh viên trúng tuyển và xếp lớp.

  - Hệ thống cho phép người dùng tự định nghĩa các Phương thức xét tuyển, các cột điểm cần xét nên dễ dàng áp dụng cho các trường tuyển sinh nhiều hệ, cấp đào tạo.

  - Sinh viên nhận được email thông báo ngay sau khi đăng ký thành công.

  Để hạn chế việc đăng ký thí sinh ảo, một học viên đăng ký nhiều hồ sơ, phần mềm lấy Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân làm khóa để kiểm tra tồn tại.

  - Hệ thống hỗ trợ cấp Tài khoản cho sinh viên ngay sau khi đăng ký xét tuyển thành công, giúp sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống website Cổng thông tin nhà trường để tham khảo, tham quan và nộp lệ phí, học phí (Đã được phòng tuyển sinh định nghĩa sẵn cho từng ngành, từng khóa tuyển sinh)

 • Tra cứu thông tin xét tuyển và lấy lại thông tin đăng nhập

  - Nhập số CCCD/CMND để tra cứu thông tin xét tuyển.

  - Nếu quên tài khoản của mình sinh viên có thể yêu cầu lấy lại tài khoản tại đây qua email đã đăng ký xét tuyển.