PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ

 • ccsTrain
 • Cổng thông tin

Hình ảnh

Quản lý đào tạo theo niên chế, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo niên chế, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo niên chế, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo niên chế, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo niên chế, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp

Giới thiệu - ccsTrain

         ccsTrain Được nghiên cứu và lập dự án từ năm 2003, qua 10 năm đi vào hoạt động, được triển khai trên 20 trường ĐH, CĐ, TCCN, TC Nghề trên cả nước. Hệ thống phần mềm đã mang tính ổn định cao và các tiện ích cho người dùng phong phú. Với phần mềm này, cán bộ quản lý đào tạo có thể hoàn thành các nghiệp vụ đào tạo một cách nhanh chóng chính xác và dễ dàng.

        Phần mềm được viết theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Bộ Lao động - TB - Xã hội

Áp dụng cho các môn hình đào tạo:

 • I. Đào tạo Chính quy:

  - Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.

  - Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.

  - Quyết định số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy và VHVL, Thay thế QĐ 40 và QĐ46.

 • II Đào tạo nghề:

  - Quyết định số: 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ Chính quy.

  - Quyết định số: 09/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ Chính quy.

 • III. Đào tạo vừa học vừa làm:

  - Quyết định số: 13/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

  - Quyết định số: 46./2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học. (Thay thế cho QĐ 13/2006/QĐ-BGDĐT )

  - Quyết định số: 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo cho hệ Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

 • IV.Các Quyết định hỗ trợ đào tạo khác:

  - Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 về đánh giá danh hiệu thi đua cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

  - Quyết định số: 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

  - Quyết định số: 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 15/8/2007 Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  Giới thiệu chương trình - ccsTrain

  •         Chương trình quản lý đào tạo theo hệ niên chế được tổ chức theo mô hình cây: cơ cấu tổ chức Khoa – Ngành –Khóa - Lớp - hồ sơ sinh viên, giảng viên. Nên hệ thống tương đối rõ ràng và dễ sử dụng.

   - Phần mềm quản lý các danh mục thông tin, hệ thống kiến thức đào tạo: Danh mục học phần, danh mục các ngành học trong từng khoa, khung chương trình đào tạo cho từng ngành...

   - Hỗ trợ cho các trường có đào tạo hệ Bổ túc văn hóa cho các học viên học nghề chưa tốt nghiệp phổ thông trung học.

   - Hệ thống tính điểm theo công thức tự tạo, mềm dẻo, dễ bổ sung và điều chỉnh theo thực tế từng môn học, từng trường.

   - Quản lý và hỗ trợ đánh giá kết quả học tập theo kỳ, theo năm, theo lớp theo cá nhân.

   - Các môn học trong từng học kỳ có thể theo khung chương trình đã định nghĩa sẵn hoặc theo sự lựa chọn của người quản lý (Các môn học đã giảng dạy)

   - Theo dõi và đánh giá kết quả học tập; xét lưu ban, lên lớp và tốt nghiệp. Quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, tạm ngừng học tập.

   - Hệ thống báo cáo thống kê: In ấn các mẫu biểu phục vụ đào tạo, thống kê và phân tích số liệu.

   - Hỗ trợ hoạt động tài chính: quản lý các vấn đề về học phí lệ phí các loại và các chế độ chính sách.

   - Hệ thống các công cụ hỗ trợ đa dạng giúp người dùng giao tiếp dữ liệu với các ứng dụng văn phòng Ms Word, Ms Excel, giao tiếp với thiết bị đọc mã vạch, tùy biến các bảng dữ liệu theo yêu cầu: sắp xếp dữ liệu, lọc, che ẩn các cột và các hàng, tìm kiếm thông tin nhanh …

           Phần mềm có hệ thống giám sát người sử dụng, lưu lại các thao tác của một user khi đăng nhập hệ thống, điều này hỗ trợ rất nhiều cho người quản lý trong việc giám sát công việc của cán bộ tham gia sử dụng phần mềm.

  Các chức năng chính

  • 1) Dữ liệu hệ thống

   1. Nhập danh mục các đối tượng miễn giảm, mức miễn giảm, Danh mục phòng học,…

   2. Nhập các phòng ban và khoa, ngành, chuyên ngành.

   3. Nhập danh sách các môn học: Số đơn vị học trình, công thức tính điểm (Công thức tính điểm tương đối linh hoạt, người dùng tự tạo công thức tính điểm cho từng học phần, mỗi học phần sẽ có công thức tính điểm khác nhau, ), hình thức thi…

   4. Nhập danh sách cán bộ, giảng viên, trợ giảng (Hồ sơ lý lịch của cán bộ, công chức).

   5. Tạo lập khung chương trình cho từng ngành dựa trên các học phần đã có ở các khoa, khung chương trình có tính mở - tự thêm môn thi tốt nghiệp theo từng ngành.

  • 2) Quản lý quá trình học tập (Từ khi nhập học đến lúc ra trường)

   1. Tạo lớp học trong từng ngành quản lý (Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giáo viên chủ nhiệm……).

   2. Đưa danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình (Nhập trực tiếp hoặc chuyển từ Excel vào chương trình), Tạo mã sinh viên (theo hệ thống mã của chương trình hoặc theo quyết định 58 của Bộ giáo dục)

   3. Cập nhật hồ sơ chi tiết cho từng sinh viên (Quê quán, Địa chỉ, điện thoại…)

   4. Cập nhật đối tượng miễn giảm cho những sinh viên có chế độ.

   5. In thẻ sinh viên, danh sách lớp.

   6. Lập kế hoạch học tập cho toàn trường.

   7. Nhập thời khóa biểu cho từng lớp, từng giáo viên (Mỗi giáo viên tham gia giảng dạy có thể nhập điểm cho môn học mình giảng dạy).

   8. In danh sách thi, danh sách điểm danh.

   9. Cập nhật danh sách miễn thi, cấm thi, nghĩ có phép.

   10. Tổ chức thi theo lớp hoặc trộn danh sách các lớp.

   11. Nhập điểm cho từng môn học theo công thức đã tạo, có thể thêm, xóa các cột điểm hệ số.

   12. Trích lọc danh sách nợ điểm thi theo môn học, theo lớp, in danh sách thi lại.

   13. Tổng hợp điểm theo học kỳ, năm học, xét học bổng, xét thi đua.

   14. Trích lọc danh sách thi lại các môn theo học kỳ, năm học, theo lớp, theo ngành.

   15. Xét lên lớp, lưu ban, ngưng học sau mỗi năm học.

   16. Chuyển danh sách lưu ban, ngưng học vào hồ sơ lưu trữ.

   17. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

   18. Tổ chức thi tốt nghiệp: Lập phòng thi, xáo trộn danh sách sinh viên các lớp, phát sinh số báo danh tự động, in danh sách phòng thi.

   19. Nhập điểm thi tốt nghiệp theo phòng thi (sau khi đã xáo trộn danh sách theo số báo danh).

   20.Tổng hợp điểm toàn khóa: Điểm các môn học, điểm tốt nghiệp, điểm trung bình tốt nghiệp,điểm trung bình toàn khóa.

   21. Xếp loại học tập, xếp hạng tốt nghiệp.

   22. Xét công nhận tốt nghiệp.

   23. In giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm cá nhân toàn khóa, lý lịch cho học viên đạt tốt nghiệp.

   24. Thiết kế mẫu phôi bằng và in thông tin vào phôi bằng cho học viên tốt nghiệp.

   25. Lập sổ lưu bằng, chuyển danh sách tốt nghiệp vào danh sách lưu bằng, in Sổ lưu bằng cho học viên ra trường nhận bằng, ký tên xác nhận.

  • 3) Thống kê – báo cáo

   1. Hệ thống tìm kiếm của phần mềm tương đối linh động, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có trong hồ sơ sinh viên, giáo viên như: Giới tính, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, chức vụ, Đoàn viên, Đảng viên…, tìm theo khoá học, ngành học, theo các điều kiện AND, OR, NOT.

   2. Lọc danh sách cảnh cáo, học tiếp, thôi học trong học kỳ, năm học.

   3. Lọc danh sách công nhận tốt nghiệp và không công nhận tốt nghiệp.

   4. Thống kê tỷ lệ phần trăm thôi học, lên lớp của lớp,ngành, khoa, trường.

   5. Thống kê số sinh viên còn nợ học phí trong kỳ theo lớp, theo khoa hoặc toàn trường.

   6.Thống kê học phí đã nộp theo lớp, ngành, khoa, toàn trường,…

  • 4) Biểu mẫu in ấn:

   1. In mẫu thẻ sinh viên.

   2. In danh sách thi theo lớp.

   3. In danh sách điểm danh theo lớp.

   4. In bảng điểm cá nhân theo học kỳ, năm học.

   5. In phiếu thu học phí theo mẫu của bộ tài chính.

   6. Mẫu biểu sao lưu thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp.

   7. In thẻ dự thi.

   8. In các thông báo tự tạo.

           Ngoài các mẫu in được thiết kế sẵn, chương trình có hệ thống tuỳ chọn in rất linh động cho mỗi lưới dữ liệu, các danh sách, báo cáo, thống kê điều có thể in trực tiếp ra máy in hoặc kết xuất ra các file Word, Excel của Microsoft Office.

  • 5) Hệ thống phân quyền và bảo mật

           Tổ chức bảo mật theo nhóm, quản lý truy cập theo account, gồm username và password. Phân quyền truy cập theo account tới từng menu và các chức năng cụ thể trong một module

           Hệ thống phân quyền được tổ chức theo cấp đảm bảo tác vụ cho:

   - Cán bộ quản lý toàn trường (Toàn quyền về hồ sơ, điểm, học phí… phụ thuộc vào Admin phân quyền)

   - Cán bộ khoa (Toàn quyền trong khoa)

   - Giáo viên chủ nhiệm (cập nhật điểm và hồ sơ trong lớp quản lý)

   - Giáo viên giảng dạy (Cập nhật điểm, miễn thi, cấm thi cho môn học mình giảng dạy

  • 6) Tùy biến hệ thống và các công cụ hỗ trợ

           Hệ thống có các định dạng tùy biến cần thiết nhằm tạo môi trường làm việc tiện ích cho người sử dụng

   - Tùy biến giao diện - gam màu.

   - Tùy biến lọc - sắp xếp dữ liệu - tìm kiếm.

   - Tùy biến Inport - Export (vào - ra) dữ liệu, giao tiếp với các phần mềm văn phòng thông dụng, MicroSoft Word, MicroSoft Excel.

  CỔNG THÔNG TIN CCSTRAIN_WEB

  • 1. Module dành cho sinh viên:

   -     Đăng nhập, đổi mật khẩu

   -     Kiểm tra và cập nhật hồ sơ - Hình đại diện

   -     Xem kế hoạch đào tạo.

   -     Xem lịch học các kỳ + học phí.

   -     Xem điểm học tập.

   -     Gửi yêu cầu, hỏi đáp về Phòng đào tạo.

  • 2 Module dành cho giảng viên:

   -     Đăng nhập

   -     Xem kế hoạch, Lịch giảng dạy

   -     Điểm danh

   -     Cập nhật nhận xét bài giảng

   -     Nhập điểm

   -     Xem điểm