PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍCH HỢP TÍN CHỈ VÀ NIÊN CHẾ

 • ccsTrainPro
 • Cổng thông tin

Hình ảnh

Quản lý đào tạo theo tín chỉ, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo tín chỉ, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo tín chỉ, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo tín chỉ, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp Quản lý đào tạo theo tín chỉ, Cao đăng, trung cấp, nghề nghiệp

Giới thiệu - ccsTrainPro

         CcsTrainPro là phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ có giao diện thân thiện với người dùng, tích hợp thông tin và dễ sử dụng. Được thiết kế theo cấu trúc module, thuận tiện cho bảo trì và mở rộng sản phẩm. Phần mềm thiết kế một qui tắc xây dựng mã nhất quán, có thể sử dụng dưới dạng mã vạch ở những công việc cần thiết để giảm thiểu thao tác khi sử dụng phần mềm, tăng độ chính xác nhập liệu với công cụ trợ giúp là thiết bị đọc mã vạch. Sử dụng bảng mã TCVN 6909.2001 (Hỗ trợ hoàn toàn unicode) .

        Sơ lược sự ra đời của sản phẩm - ccsTrainPro: Từ năm 2001, Bộ GD&ĐT đã quyết định tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên theo học chế tín chỉ. Bộ cũng đã yêu cầu các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước, đến năm 2010 hoàn thiện chương trình đào tạo mới này để thay thế cho hình thức đào tạo theo niên chế hiện nay.

        Trước xu thế trên, nhu cầu về một phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ là rất cao và rất cấp thiết. Với vốn kiến thức tích luỹ được qua một thời gian dài làm việc trong môi trường đào tạo chúng tôi đã phân tích, thiết kế hệ thống dữ liệu của chương trình và triển khai viết chương trình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ từ giữa năm 2003 đến nay đã tương đối hoàn thành và đã đáp ứng được phần lớn các công việc của công tác quản lý tại phòng đào tạo, phòng tài vụ và các khoa trong trường.

Tổng quan - ccsTrainPro

          Sản phẩm gồm hai thành phần: dành cho cán bộ quản lý - giảng viên và phục vụ sinh viên
 • 01. ccsTrainPro_desk: Là phần mềm sử dụng trên mạng nội bộ với hệ cơ sở dữ liệu SQL server 2005,2008 thực hiện các chức năng nghiệp vụ của công tác quản lý, được triển khai tại Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ, các phòng chức năng và các khoa quản lý – đào tạo của trường.
 • 02. ccsTrainPro_Web

  - Phục vụ sinh viên thông qua mạng internet, giúp sinh viên quản lý thông tin cá nhân, kế hoạch đào tạo - thời khóa biểu cá nhân - tiến độ học tập, đăng ký học phần, kết quả học tập, học phí , theo dõi thông tin thông báo…

  - Phục vụ cho giảng viên: Theo dõi kế hoạch giảng dạy, lịch dạy; in danh sách thi, kiểm tra; nhập điểm; xem điểm; in bảng điểm ...

 • * Nội dung

  * Phần mềm áp dụng cơ chế bảo mật thông qua phân quyền cho từng người dùng cụ thể theo vị trí nghiệp vụ của họ trong hệ thống. Hệ thống bảo mật tác động đến các chức năng trong phần mềm, các chức năng xử lý cụ thể trong từng cửa sổ làm việc

  * Mỗi sinh viên được cấp một tài khoản riêng để truy cập các thông tin cá nhân, quá trình học tập, điểm, học phí, thời khóa biểu và đăng ký học phần của mình.

  * Phần mềm quản lý các danh mục thông tin, hệ thống kiến thức đào tạo: học phần, ngành học, khung chương trình đào tạo; các điều kiện học song hành, học trước và tiên quyết, học phần thay thế.

  * Quản lý hệ thống tổ chức đạo tạo: Cơ cấu tổ chức khoa – khóa học - lớp sinh hoạt; hồ sơ sinh viên, giảng viên. Hồ sơ sinh viên, quá trình học tập và sinh hoạt, kết quả học tập và các nhận xét, đánh giá.

  * Hỗ trợ thực hiện công tác kế hoạch: Lập kế hoạch học tập, thời khóa biểu, quản lý lớp học phần, theo dõi tiến độ học tập, kiểm tra và thi cử.

  * Hỗ trợ hoạt động tài chính: Quản lý các vấn đề về học phí lệ phí các loại và các chế độ chính sách.

  * Quản lý và hỗ trợ đánh giá kết quả học tập theo kỳ, theo năm, theo lớp học phần, lớp sinh hoạt và theo cá nhân. Hệ thống tính điểm theo công thức tự tạo, mềm dẻo, dễ bổ sung và điều chỉnh theo thực tế.

  * Theo dõi và đánh giá kết quả học tập: Xét lưu ban, lên lớp và tốt nghiệp. Quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, tạm ngừng học tập.

  * Hệ thống báo cáo thống kê: In ấn các mẫu biểu phục vụ đào tạo, thống kê và phân tích số liệu.

  * Hệ thống các công cụ hỗ trợ đa dạng giúp người dùng giao tiếp dữ liệu với các ứng dụng văn phòng, giao tiếp với thiết bị đọc mã vạch, đọc điểm từ các kết quả chấm thi trắc nghiệm bằng máy, tùy biến các bảng dữ liệu theo yêu cầu: sắp xếp dữ liệu, lọc, che ẩn các cột và các hàng, tìm kiếm thông tin nhanh … Sao lưu phòng hờ dữ liệu, dọn dẹp hệ thống, đồng bộ hóa số liệu.

  * Quản lý hồ sơ sinh viên thông qua tài khoản cá nhân. Qua mạng Internet Sinh viên có thể đăng ký học phần cho kỳ học mới, theo dõi thời khóa biểu, tiến độ và bảng điểm học tập của cá nhân, theo dõi các thông tin thông báo của nhà trường.

  Các chức năng chính

  • 01. HỆ THỐNG

   1. Quản trị người sử dụng

   2. Quản trị cơ sở dữ liệu

   3. Quản trị ccsTrainPro_web

   4. Cập nhật dữ liệu hệ thống

   5. Hệ thống tổ chức- đào tạo

   6. Định nghĩa công thức tính điểm

   7. Chuyển đổi thang điểm.

   8. Quy về năm đào tạo

   9. Danh mục địa phương

   10. Tùy chọn cho cả hệ thống

   11. Tùy chọn cho người sử dụng

   12. Định dạng trình bày

   13. Giám sát quá trình sử dụng

  • 02. QUẢN LÝ CÂY TỔ CHỨC

   1.     Danh sách cán bộ - giảng viên

   2.     Danh mục học phần

   3.     Các ngành đào tạo

   4.     Khung chương trình đào tạo

   5.     Danh sách lớp

   6.     Danh sách sinh viên

   7.     Danh sách song ngữ Việt - Anh

   8.     Nhập điểm học tập

   9.     Nhập điểm rèn luyện

   10.   Bảng điểm học tập

   11.   Bảng điểm tổng hợp

   12.   Hệ thống mẫu biểu

  • 03. QUẢN LÝ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

   1.     Tổ chức kế hoạch học tập

   2.     Xem hoạch hoạch giảng dạy

   3.     Kế hoạch -> Lớp sinh hoạt

   4.     Quản lý thời khóa biểu

   5.     Lịch báo giảng về khoa

   6.     Lịch giảng dạy của Giảng viên

   7.     Sơ đồ phòng học: bận rảnh trong từng buổi, từng tiết

  • 04. QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

   1.     Đăng ký học phần

   2.     Thống kê đăng ký học phần

   3.     Thống kê số tín chỉ đăng ký

   4.     Kế hoạch học tập lớp sinh hoạt

  • 05. QUẢN LÝ LỚP HỌC PHẦN - ĐIỂM

   1.     Quản lý lớp học phần

   2.     Quản lý đánh số phách

   3.     Quản lý nhập điểm

   4.     Nhập điểm cá nhân

   5.     Nhập điểm học tập

   6.     Nhập điểm chuyển, miễn

   7.     Phúc khảo học phần

   8.     Học phần chưa tích lũy theo lớp

   9.     Thống kê số lượng nợ học phần

   10.   Thống kê điểm học tập

   11.   Xét kết quả học tập theo Thông tư 57 của Bộ giáo dục - đào tạo

   12.   Xét kết qủa học tập (Trước TT5)

   13.   Thống kê kết quả học tập

  • 06. HỌC CÙNG LÚC HAI NGÀNH

   1.     Cập nhật danh sách sinh viên học hai ngành.

   2.     Liệt kê danh sách sinh viên học 2 ngành.

   3.     Cập nhật điểm ngành hai:

   4.     Xét kết quả học tập ngành hai:

  • 07. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

   1.     Danh mục cập nhật: Định mức học phí, các khoản thu khác, miễn giảm.

   2.     Thiết kế mẫu in hóa đơn (Phiếu thu)

   3.     Lập phiếu thu

   4.     Chứng từ thu trong ngày

   5.     Cập nhật học phí từ Excel

   6.     Danh sách nợ học phí

   7.     Tính học phí qua đăng ký

   8.     Học phí theo học phần: lần 1

   9.     Học phí theo học phần: lần 2

   10.   Thống kê các khoản thu

  • 08. QUẢN LÝ TỐT NGHIỆP

   1.     Xếp danh sách phòng thi

   2.     Nhập điểm theo phòng thi

   3.     Điều kiện xét tốt nghiệp (GDTC,GDQP,Kỷ luật,Hồ sơ)

   4.     Danh sách vượt thời gian học

   5.     Xét công nhận tốt nghiệp

   6.     Thống kê số lượng xét tốt nghiệp

   7.     Quản lý sổ lưu bằng

   8.     Quản lý văn bằng

   9.     Thống kê văn bằng

   10.   Thiết kế mẫu bằng tốt nghiệp

  • 09. BÁO CÁO - THỐNG KÊ

   1.     Clipboard

   2.     Tìm kiếm – Thống kê

   3.     Thống kê kết quả rèn luyện

   4.     Hệ thống mẫu biểu

   5.     Thống kê học hai ngành

   6.     Danh sách xếp loại điểm tích lũy

   7.     Thống kê % xếp loại điểm tích lũy

   8.     Thống kê số liệu hồ sơ

   9.     Thống kê hồ sơ lưu trữ

   10.   Hồ sơ cá nhân

  • 10. THAO TÁC, TIỆN ÍCH CHUNG

   1.     Thanh công cụ và menu chuột phải:

   1.     Tiện ích trên lưới dữ liệu

   2.     Thao tác nhập liệu

  CỔNG THÔNG TIN CCSTRAINPRO_WEB

  • 01. Module dành cho sinh viên:

   -     Đăng nhập, đổi mật khẩu

   -     Xem kế hoạch đào tạo.

   -     Xem lịch học các kỳ + học phí.

   -     Đăng ký học phần.

   -     Xem điểm học tập.

   -     Gửi yêu cầu, hỏi đáp về Phòng đào tạo.

  • 02. Module dành cho giảng viên:

   -     Đăng nhập

   -     Xem kế hoạch, Lịch giảng dạy

   -     Nhập điểm

   -     Xem điểm

  • 03. Module dành cho quản trị:

   -     Thay đổi mật khẩu

   -     Tìm kiếm và đổi mật khẩu cho sinh viên

   -     Cập nhập thông báo cho Giảng viên, Sinh viên hệ tín chỉ

   -     em danh sách lớp và phát sinh mật khẩu ban đầu

   -     Theo dõi, thống kê số lượng đăng ký

   -      Xem, theo dõi, xóa ý kiến, câu hỏi của sinh viên.