Quản lý Nhà hàng - Bar - Cafe

Quản lý Nhà hàng - Bar - Cafe Quản lý Nhà hàng - Bar - Cafe Quản lý Nhà hàng - Bar - Cafe Quản lý Nhà hàng - Bar - Cafe Quản lý Nhà hàng - Bar - Cafe

               Phần mềm sử dụng cho các nhà hàng, quán bar, café, karaoke, dịch vụ bida. ccsRes bao gồm 2 phiên bản thành phần hỗ trợ nhau: ccsRes có chức năng chính là bán lẻ: quản lý danh mục thực đơn khách gọi tại các bàn, thời gian sử dụng dịch vụ, in phiếu thanh toán, thống kê báo cáo doanh số theo ca làm việc, theo thời gian. Phiên bản này sử dụng cho tác nghiệp tại quầy thu ngân (lễ tân)

               Quản lý kho hàng hóa – nguyên liệu, định lượng nguyên liệu chế biến sản phẩm, theo dõi doanh số, công nợ, sổ quỹ tiền mặt (tình hình thu chi) và lãi gộp; tính toán giá thành sản phẩm chế biến, tính toán lượng tiêu hao nguyên liệu theo thời gian, giá vốn sản phẩm đã bán. ccsRes hỗ trợ nhập xuất bằng nhiều đơn vị tính khác nhau của cùng một loại sản phẩm

  Các chức năng chính của ccsRes

 • 1. Module ccsRes: Quản lý đặt món, tính tiền tại quầy thu ngân

  - Quản lý danh mục hàng hóa - sản phẩm - dịch vụ (được phân loại theo các nhóm: hàng hóa nguyên chiếc, sản phẩm chế biến, dịch vụ)

  - Quản lý nhiều bảng giá bán hàng như:Giá ngày thương, ngày lễ, Giá cuối tuần ...)

  - Quản lý bàn theo sơ đồ, hiển thị trực quan bàn đang có khách, bàn trống.

  - Nhân viên thu ngân theo dõi bàn, tính tiền và in phiếu bán hàng với các chức năng nghiệp vụ như:Thêm bàn mới, xem bàn đang có khách, chuyển bàn, ghép bàn, quản lý khách VIP, giảm giá - khuyến mãi.

  - Hỗ trợ nhiều mẫu mã in phiếu tính tiền- có thể in theo mẫu có sẵn hoặc theo tuỳ chọn theo mẫu của khách hàng, có thể sử dụng các máy in Laser hoặc máy in bill chuyên dụng.

  - Có thể in thanh toán từng bàn hoặc nhiều bàn chung một phiếu

  - Hệ thống được bảo mật, phân quyền theo người sử dụng (người bán hàng)

  - Theo dõi khách VIP

  - Có khả năng tùy biến các chế độ sử dụng (Giá có hay không VAT, phí phục vụ, chế độ giảm giá theo ngày, theo phiếu, theo từng mặt hàng).

  - Thống kê báo cáo trong ngày hoặc theo một khoảng thời gian nhất định

 • 2. Module ccsResX: Quản lý kho hàng.

  - Quản lý danh mục: danh mục đơn vị tính, nhóm hàng hóa, nhóm bảng giá, hàng hóa – sản phẩm dịch vụ và các đơn vị tính sử dụng cho từng mặt hàng, bảng giá bán hàng, xây dựng các định mức tiêu hao nguyên liệu cho các sản phẩm chế biến

  - nhập hàng hóa – nguyên liệu vào kho

  - kết xuất dữ liệu để chuyển sang module bán lẻ (máy tính quầy thu ngân): toàn bộ các danh mục và bảng giá bán

  - Theo dõi kho hàng – đồng bộ số liệu:

  - Dữ liệu bán hàng có thể chuyển về bộ phận quản lý (ccsResx) hàng ngày, hàng tuần

  Sử dụng chức năng cập nhật tiêu hao trên danh mục phiếu xuất kho để xác định mức tiêu hao nguyên liệu cho các sản phẩm chế biến, giá vốn các sản phẩm – nguyên liệu cần xuất để bán hàng, tồn kho của các hàng hóa

  - Theo dõi doanh số bán hàng, giá vốn và lãi gộp

  - Mức tiêu hao nguyên liệu cho các sản phẩm chế biến thường không chính xác với định mức đặt ra. Người quản lý có thể xác định một mức độ sai số cho phép nào đó. Khi kiểm kho định kỳ, có thể làm thêm các chứng từ nhập xuất nguyên liệu để cân đối kho (trong phạm vi sai số cho phép)

 • BẢO MẬT VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU

  1. Hệ thống dữ liệu của phần mềm được quản trị trên Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Access của Microsoft.

  2. Người dùng ADMIN có quyền tối cao nhất, có thể tạo, cấp quyền cụ thể hoặc xoá người sư dụng. các người sử dụng do ADMIN tạo ra không có quyền tạo, phân quyền cũng như xoá một người dùng khác.

  3. ccsRes chỉ cho phép những người đã đăng ký có quyền sử dụng chương trình đăng nhập và sử dụng chương trình qua thủ tục kiểm tra tên và mật khẩu.

  4. ccsRes được phân quyền theo từ menu và theo từng thao tác (Xem, Cập nhật, in )

 • YÊU CẦU HỆ THỐNG

  Hệ thống phần mềm ccs@Res có thể chạy trên một máy đơn hoặc trên mạng cục bộ (Mạng LAN).

  + Máy trạm:

  - CPU 800 MHz, 128 MB RAM, 10 MB đĩa cứng còn trống

  - Hệ điều hành: Windows 2000, Windows XP

  + Máy chủ dữ liệu:

  - CPU PIV - 2 GHz, 512 MB RAM, 50 MB đĩa cứng còn trống

  - Hệ điều hành:Windows XP, Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows Vista.