Thanh toán học phí qua VNPAY

Thanh toán học phí qua VNPAY Thanh toán học phí qua VNPAY Thanh toán học phí qua VNPAY Thanh toán học phí qua VNPAY Thanh toán học phí qua VNPAY
 • A.  TÍCH HỢP VỚI PHẦN MỀM CCSTRAIN: 1.  Chuẩn bị dữ liệu cho việc thu học phí online qua cổng VNPAY:

    -   Định nghĩa học phí và hạn nộp tiền cho mỗi học kỳ tương ứng với từng đối tượng. 

    -   Định nghĩa các khoản thu khác và giá tiền cho từng khoản (Như danh mục hàng hóa bán cho sinh viên). Khi sinh viên có nhu cầu sẽ chọn nộp (Mua hàng)

 • 2.  Module Quản trị:

    -  Cấu hình thông tin phiếu thu online.

    -  Gia hạn học phí cho sinh viên khi có đơn xét duyệt.

    -  Gửi yêu cầu thanh toán cho từng sinh viên đối với các khoản nợ (nếu có)

    -  Kiểm tra giỏ hàng của sinh viên bất cứ lúc nào.

    -  Gửi thông báo lên cổng thông tin cho từng cá nhân khi có nhu cầu.

    -  Cập nhật hạn cuối nộp tiền để hiện cảnh báo sinh viên ngay sau khi đăng nhập cổng thông tin

    -  Xem và Tra cứu danh sách giao dịch, tạo phiếu thu đối với những giao dịch chuyển tiền thành công nhưng lỗi cập nhật phiếu thu.

  2.  Tiện ích danh cho sinh viên:

    -   Hiện tất cả các khoản phải nộp (Học phí, thi lại, học lại...) để sinh viên dễ dàng chọn thanh toán.

    -   Tự chọn các khoản khác cần cho nhu cầu học tập trong gian hàng các khoản khác của trường (Phí in bảng điểm, phí xin giấy xác nhận, đồng phục, đồ dùng học tập...)

    -  Nhận thông báo từ các phòng chức năng ngay khi đăng nhập cổng thông tin, giúp việc tương tác các thông tin từ nhà trường một cách nhanh nhất và chính xác đến từng cá nhân.

    -  theo dõi và kiểm tra tất cả các khoản đã nộp trong quá trình học tập tại trường.

 • B.  TÍCH HỢP VỚI PHẦN MỀM CCSTRAINPRO: 1.  Quy định ngày nộp học phí cho mỗi học kỳ:

    -  Quy định ngày cụ thể được nộp học phí qua cổng thanh toán VNPAY, thường ấn định ngày khi đã ổn định việc đăng ký môn học

 • 2.   Liệt kê danh sách lớp học phần chính thức được học để sinh viên chọn nộp học phí

    -  Hiển thị thông tin môn học và số tiền học phí từng môn học để sinh viên kiểm tra số tiền phải nộp

 • 3. Kết nối với VNPAY để nộp học phí

    -  Liên kết Cổng thanh toán VNPAY để chuyển khoản thanh toán qua điện thoại di động

 • 4. Phản hồi kết quả chuyển tiền:

    -  Nếu việc chuyển tiền thành công, Phần mềm sẽ tự động tạo phiếu thu vào database phần mềm và bật chế độ đã nộp học phí cho các lớp học phần đã nộp tiền

    -  Nếu việc chuyển tiền không thành công thì sẽ thông báo cho sinh viên lý do chuyển khoản không thành công từ VNPAY trả về.